دستگاه کوره برای کود آلی

دستگاه کوره برای کود آلی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

دستگاه کوره برای کود آلی

این دستگاه با دقت بسیار بالا عمل می کند و قابلیت حفظ میکروارگانیسم های کود را دارد. همچنین دقت ابعادی این دستگاه مشابه نمو نه های خارجی می باشد.